20 September 2013

Letër prindërve!

- Fëmiu yt gënjen shumë, sepse ti e llogaritë ashpër.
- Fëmiu yt nuk ka besim në vete, sepse ti nuk e inkurajon.
- Fëmiu yt flet dobët, sepse ti nuk komunikon shpesh me të.
- Fëmiu yt vjedh, sepse ti nuk e ke edukuar të japë dhe shpenzojë.
- Fëmiu yt frikacak, sepse ti e mbronë atë.
- Fëmiu yt nuk respekton të tjerët, sepse ti nuk ulë zërin me atë.

- Fëmiu yt qëndron i nervozuar çdo herë, sepse ti nuk e lavdëron.
- Fëmiu yt është koprrac, sepse ti nuk e ndihmon.
- Fëmiu yt është i dhunshëm me të tjerët, sepse ti e keqtrajton. -Fëmiu yt xhelozon, sepse ti e neglizhon.
- Fëmiu yt të pengon, sepse ti nuk e puthë e përqafon.
- Fëmiu yt nuk të dëgjon, sepse ti shpesh nga ai kërkon.
- Fëmiu yt rri i mbyllur, sepse ti je i nxënë.
- Fëmiu yt shpeshëherë sillet se me qenë ‘prindi yt’, sepse gjyshi i tij nuk respektohet nga ti.
- Fëmiu yt është egoist, sepse ti altruizmin e shprehë me të tjerët dhe jo me atë.
- Fëmiu yt nuk lexon, sepse ti i servon lojëra kompjuterike.

Prindër, bëni kujdes se si silleni me fëmijët. Ata i keni amanet.

Burimi: Sinqeriteti.com

No comments:

Post a Comment

Të pëlqyerat